База

Начално училище „Братя Миладинови” с. Кръстина е основано през 1881 година и е единствено в селото. През 1909 г. било построено сегашното училище. По-късно е разширено и през 1944 завършва пристрояването на две класни стаи и салон. От 2007 г. тук се обучават и възпитават и ученици от с. Свобода.  НУ “Братя Миладинови” намира своето място в системата на неспециализираните общински общообразователни училища с целодневна организация на учебния ден.

През 1969 г.  училишето  е преобразувано от основно в начално. Разположено е в една сграда с приземен етаж, добре поддържана и представлява съвременна образователна и възпитателна среда. В сградата има 4 (четири) класни стаи и две административни – дирекция и учителска стая. В приземния етаж са разположени: столова за обедно хранене на учениците, физкултурен салон и санитарни помещения. Има компютри и мултимедии във всички стаи и интерактивен дисплей в стаята на 1 клас;  изградена безжична мрежа в цялото училище;  видеонаблюдение;  електронен звънец;  столова и зала за танци;  модерна спортна площадка;  класна стая на открито;  отлично поддържан двор. Последно извършеният ремонт е през м. юли 2021 г. 3.   Обновени са: подът /залят бетон/и стените в класната стая на III клас; подът и стените в учителската стая; стените и таваните в коридора, столовата и физкултурния салон. В тоалетните е обновен таванът и сменени 4 броя клекала.            Стълбището на входа е напълно обновено- облицовка с декоративен камък.