Мисия

Нашата мисия е превръщането на НУ „Братя Миладинови”  в модел на съвременно училище за всеки, с високо качество на образованието, насочено към придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз