Новини и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА- СЕСИЯ ЯНУАРИ, 2023 г.

23.Съобщение за изпити за СФО

    Във връзка с участието ни в програмата Екоучилища, през м. ноември, 2022 г. учениците се включиха в Глобалните дни за действие.
    Глобалните дни за действие са призив към всички по света да споделят активно дейностите си, насочени към един по-устойчив и зелен свят. Инициативата има за цел да отпразнува и да демонстрира действията, предприети от участниците в Програмите на Фондацията за екологично образование и Българско Движение „Син флаг”, както и от съмишленици по целия свят, желаещи да допринесат за устойчивото общество, да даде гласност на нашата ползотворна активност и положителната промяна, която тя носи не само за децата, но и за техните родители и за обществото като цяло.
След като популяризирахме дейността си получихме Сертификат за участие в Глобалните дни за действие
**************
      През тази учебна година учениците от Начално училище „Братя Миладинови“, с. Кръстина с огромен ентусиазъм се впускат в предизвикателството на кампанията „Влез в зеления кръг“ на Девин ЕАД в съвместна инициатива с Българско Движение „Син флаг“ – първият мащабен проект в България по въвеждане на програмата „Екоучилища“ като част от екологичното образование по успешен световен модел – „Фондация за екологично образование“ (FEE).
През годината ще се включваме в различни дейности и инициативи за опазване на околната среда, ще научим много за нашата планета, природата, замърсяването на околната среда, как хората със своята дейност оказват влияние на климатичните промени и още много

 

МЕЖДУНАРОДНА МРЕЖА
Програма Екоучилища се развива в 54 страни в света. Международната координация на програмата е в Дания.
Програма “Еко училища” се стреми да стимулира съзнанието и отговорността на децата за околната среда чрез занимания в клас и извънкласна работа. Награда “Зелен флаг” се връчва на училищата, които докажат изпълнениeто на специфични еко-правила и ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци.
МРЕЖА ОТ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ
В България 108 училища и детски градини работят по програма „Екоучилища“. Носители на „Зелен флаг“ са 62 учебни заведения.
Очакваме подкрепа от всички жители на с. Кръстина, за да направим нашето училище и селище чисто, уютно и привлекателно.
Нека да заслужим „Зеления флаг“!

https://vedri.bg/49-b-lgarski-uchilisha-se-vklyuchvat-v-kampaniyata-2022-2023?fbclid=IwAR3Ax0X6dATW-ESDCKIv3joLWMmYoWUrRl2mgHRg2YgljGkDxOv-G2hJnjY