Училищен екип

Директор:     Вяра Кършелиева

Педагогически екип:

  • Нели Манчева – старши учител;
  • Дора Димитрова – старши учител;
  • Фетие Мехмед – учител;
  • Полина Павлова – учител;
  • Мария Михалева – учител в ЦОУД;
  • Станчо Христов – учител в ЦОУД

Непедагогически персонал:

  • Наска Стоянова – чистач;
  • Янка Иванова – чистач;
  • Янка Димитрова- образователен медиатор